Kanvas Tablo Ankara

ANKARA Kişiye özel KANVAS TABLO

 

 

Kanvas Tablo Nedir ?

Kelime kökü itibarı ile kanvas, ingilizce tuval anlamına gelen canvas kelimesinin türkçe okunuş karşılığıdır. Normalde tuval ve/veya canvas kelimeleri resim sanatı ile özdeşleşmiş bir kelime olup, son yüzyılda baskı tekniklerinin gelişmesi ile daha geniş bir kullanım alanına sahip olmuştur.

Oluşan bu yeni segment geleneksel kağıt üzerine hazırlanan posterden ayrışarak, kullanılan malzemeyle birleşik özel bir adla anılmaya başlamıştır.

Kanvas tablo

Aslında bu kelime dizini, ürünün, elle bir ressam tarafından hazırlanan tablo olmadığını, ama ressamın kullanmış olduğu tuvalin üzerine baskı tekniği ile hazırlanan bir reprodüksiyon ürün olduğunu ifade etmek amacını taşımaktadır.

Kanvas tablo baskı

Yukarıda kısaca bahsettiğimiz şekli ile kanvas baskı, dijital baskı makinelerinde bez ve türevli yüzeyler üzerine uygulanan bir çoğaltım tekniğidir. Her makinenin kendine özgü mürekkebi vardır ve kullanılacak olan bez yüzeyler bu mürekkebi sabitleyebilecek bir kimyasal ile sıvanmıştır. Piyasada, hem dijital baskı makinelerinin hem de bez materyalin pek çok çeşidi vardır. Bu çeşitlerin incelenmesine daha ilerde ayrıntılı bir şekilde gireceğiz, ancak bilinmesi gerekir ki kanvas baskı piyasasındaki fiyat farklarının önemli nedenlerinden biri kullanılan malzeme farklılıklarıdır.

Baskıya hazırlanan görseller dijital baskı makinesine uygun programlar aracılığı ile baskı aşamasına geçilir. Baskı sonuçlandıktan sonra kullanılan materyallerin cinsine göre kuruma süresi beklenir. Ardından, gün ışığına ve zamana karşı dayanıklılığı sağlayabilecek (vernik vb) şekilde yüzey koruması uygulanır. Yüzey koruma uygulaması, kullanılan baskı makinesi ve bez türüne göre değişiklik gösterecektir. Bazı makine ve mürekkep türlerinin yüzey koruması uygulama ihtiyacı bile olmadığı bilinmektedir.

Daha sonra, işlemleri tamamlanmış olan çalışma rulo halde ya da istek üzerine şasiye gerilmiş halde kullanıma hazır hale getirilir.

Farklar

Klasik resimde kullanılan tuval/canvas genellikle keten kökenli olup yüksek dayanıklılığa sahiptir. Yüzeylerini resme uygun hale getirmek için uzun dönem doğal malzemelerle hazırlanmış reçeteler kullanılmıştır. KANVAS TABLO diye tarif edilen ürünlerde ise baskı malzemesinin türüne bağlı olarak genellikle pamuk kökenliden, sentetik malzemelerle hazırlanan tuval/canvas’lar kullanılır.

Aralarında ciddi kalite farkı olduğu gibi yine baskı türüne bağlı olarak tuval/canvas yüzeylerine özel kimyevi bir solüsyon uygulaması yapılır. Böylece yüzeye basılan malzemenin kalıcılığı ve sabitlenmesi sağlanır.